UNNATI od 15. októbra do 15. decembra 2019

UNNATI od 15. októbra do 15. decembra 2019
1. júla 2019 MŠVVaŠ SR

Do programu „Unispace Nanosatellite Assembli and Training by ISRO“, ktorý sa koná od 15. októbra 2019 do 15. decembra 2019 sa môžu nahlásiť dvaja uchádzači zo SR do 15.júla 2019 – viac info na