UNOOSA Portugal Space Agency

UNOOSA Portugal Space Agency
7. marca 2024 MŠVVaM SR

Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) a Portugalská vesmírna agentúra organizujú v dňoch 14. a 15. mája 2024 v Lisabone medzinárodnú konferenciu  “Management and Sustainability of Outer Space Activities Conference“. Toto podujatie poskytne zainteresovaným stranám fórum na diskusiu o udržateľnosti využívania vesmíru, ako aj o rámcoch riadenia vesmírnych aktivít s cieľom prispieť vstupmi k pripravovanému Samitu budúcnosti. Viac informácií o podujatí a registráciu naň nájdete na tomto odkaze.