Výsledky prieskumu Copernicus

Výsledky prieskumu Copernicus
23. marca 2021 MŠVVaM SR

Výsledky dotazníkového prieskumu záujmu o prístup a využívanie údajov programu Copernicus môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: