Výzvy EDF

Výzvy EDF
11. júla 2022 MŠVVaM SR

Európska komisia uverejnila informácie o otvorených výzvach v rámci Európskeho obranného fondu (EDF) na rok 2022. Tri výzvy sa týkajú oblasti SPACE. Viac info na: