Vzdelávacia konferencia ESAC

Vzdelávacia konferencia ESAC
5. februára 2024 MŠVVaŠ SR

V dňoch 6.- 8. mája 2024 sa v astronomickom centre Európskej vesmírnej agentúry (ESA) – ESAC v Madride uskutoční Konferencia ESA venovaná vysokoškolskému vzdelávaniu. Zástupcovia európskych spolupracujúcich štátov (PECS), pridružených štátov ESA a nových členských štátov ESA budú mať príležitosť na prepájanie vzdelávacej komunity, networking a nadväzovanie nových kontaktov v tejto oblasti.Konferencia tiež umožní zdieľanie informácií a výmenu skúseností v rámci aktérov vysokoškolského vzdelávania. Uzávierka prihlášok je 15.03.2024. Viac informácií o konferencii je dostupných na tomto odkaze. Registrácia je možná na tomto odkaze.