Workshop on Data Processing

Workshop on Data Processing
4. júna 2021 MŠVVaŠ SR

ESA, CNES and DLR Vás pozývajú na „2nd European Workshop on On-Board Data Processing (OBDP 2021) „ od 14. – do 17 júna.

Program podujatia a registráciu nájdete na: