YGT 2022

YGT 2022
3. februára 2022 MŠVVaM SR

„Európska vesmírna agentúra (ESA) robí nábor nových „Young Graduate Trainees (YGT)“ zameraných na rôzne oblasti vesmírnych technológií. O tieto pracovné stáže sa môžu uchádzať aj slovenskí študenti posledných ročníkov magisterského štúdia a čerství absolventi odborov: informačné technológie, prírodné a spoločenské vedy, technické odbory a obchod.

Je to skvelá príležitosť pre slovenských študentov a absolventov rozvíjať svoje vedomosti v oblasti vesmírnych technológií a nadobudnúť hodnotné skúsenosti z práce v Európskej vesmírnej agentúre. Tieto skúsenosti sa môžu následne zúročiť pri rozvíjaní vesmírneho sektora na Slovensku. Viac informácií môžete nájsť na tomto odkaze.