ESA Top-Down výzvy

ESA Top-Down výzvy
30. apríla 2021 MŠVVaŠ SR

ESA Top-Down výzvy

Všeobecné informácie k ESA Top-Down výzvam

Okrem otvorenej PECS výzvy (tento rok sa uskutočnila už 6. PECS výzva) majú slovenské entity možnosť súťažiť od roku 2021 aj v špecifických výzvach vyhlásených ESA s už konkrétne predefinovanými zadaniami zakázok (statements of work), ktoré vychádzajú z potenciálu slovenského vesmírneho priemyslu tak, aby slovenské subjekty, posilnili svoje kompetencie v prioritných oblastiach vesmírnych technológií, prehĺbili svoje medzinárodné partnerstvá a pripravili sa tak na budúcu participáciu v ESA programoch.

Tieto výzvy sa uskutočnia formou tzv. Top-Down výziev.

Špecifické Top-down výzvy ESA sú nasledovné:

1)      Výzva „SK_AD01: Coarse Sun Sensor (CSS) Development Activity“ otvorená od 30.04.2021 do 11.06.2021.

2)      Výzva „SK_AD02: P3-SST-III – ROBOTIC TELESCOPES DEMONSTRATION“ otvorená od  30.04.2021 do 07.06.2021.

(Implementovaná ako Contract Change Notice k 4000124438/18/D/MRP firmy Iguassu Software Systems a.s. (CZ). Slovenský subjekt bude subkontraktorom).

1. ESA Top-Down výzva

  1. VýzvaSK_AD01: Coarse Sun Sensor (CSS) Development Activity“ bude otvorená v ESA STAR od 30.04.2021 do 11.06.2021 s dobou implementácie projektu 15 mesiacov a rozpočtom 500 000 €.

Výsledky výzvy budú žiadateľom oznámené priamo expertmi ESA v priebehu júla/augusta 2021. Prezentácia k výzve „SK_AD01: Coarse Sun Sensor (CSS) Development Activity“ sa nachádza v prílohe PECS SK_AD02 Coarse Sun Sensor Development Overview.

Prikladáme príručku (PECS_Handbook Basic of ESA Procurement) o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA STAR a nahrádza EMITS platformu.

Táto výzva bude od 30.04.2021 do 11.06.2021 prístupná v ESA STAR Publication (nahrádza EMITS a obsahuje tendre, zákazky a obstarávanie ESA; prístup a návod na používanie môžete nájsť v HANDBOOK.

Váš projektový návrh musí byť v súlade so zadaním v konkrétnom ITT.

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov v rámci výziev ESA je registrácia v ESA STAR.

Svoj návrh riešenia tejto zakázky môžete podať prostredníctvom ESA STAR Tendering nástroja.

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

esait.Service.Desk@esa.int

+39 06 941 80700

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).​

 

  1. ESA Top-Down výzva2. VýzvaSK_AD02: P3-SST-III – ROBOTIC TELESCOPES DEMONSTRATION” bude otvorená v termíne od 30.04.2021 do 07.06.2021.

V tomto prípade je postup nasledovný:

Česká spoločnosť Iguassu Software Systems a.s. (CZ) si výberovým procesom určí slovenskú entitu, ktorá bude subkontraktorom ich bežiaceho projektu s ESA.

Prikladáme Cover Letter PECS_SK_P3-SST-III_Iguassu_Cover_Letter, Proposal Template PECS_SK_P3-SST-III_proposal_template a Statement of Work SKAD02_Statement of Work.

Váš návrh v podobe Proposal Template (v súlade s požiadavkami vyjadrenými v Cover Letter) je potrebné zaslať na mailovú adresu:

jiri.doubek@iguassu.cz v termíne od 30.04.2021 do 07.06.2021 13:00 SEČ.

Max. suma pre túto výzvu je 180 000 €, pričom doba implementácie projektu predstavuje 12 mesiacov.

Výsledky tejto výzvy budú žiadateľom oznámené priamo firmou Iguassu Software Systems a.s v priebehu júla/augusta 2021.

Online briefing k tejto výzve sa uskutoční so zástupcami firmy Iguassu Software Systems a.s dňa 11.05.2021 od 10:00 na platforme WEBEX.

Prihlasovanie je možné prostredníctvom tohto linku:

https://esait.webex.com/esait/onstage/g.php?MTID=e2254d555b169c572c53320c45ec15057

V prípade otázok k tejto výzve môžete kontaktovať zástupcu Iguassu Software Systems a.s.:

jiri.doubek@iguassu.cz

+420 235 351 000

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov je registrácia v ESA STAR. Preto aj pri podávaní návrhu na riešenie tejto zákazky je nevyhnutná registrácia v ESA STAR.

Prikladáme príručku (Handbook) PECS_Handbook Basic of ESA Procurement o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA STAR a nahrádza EMITS platformu.

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

esait.Service.Desk@esa.int

+39 06 941 80700

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).​