ESA Top-Down výzvy

ESA Top-Down výzvy
30. apríla 2021 MŠVVaM SR

ESA Top-Down výzvy

Všeobecné informácie k ESA Top-Down výzvam

Aktualizované o 2 výzvy k pozorovaniu Zeme – 2022.

Okrem otvorenej PECS výzvy (tento rok sa uskutočnila už 7. PECS výzva) majú slovenské entity možnosť súťažiť od rokoch 2021 a 2022 aj v špecifických výzvach vyhlásených ESA s už konkrétne predefinovanými zadaniami zakázok (statements of work), ktoré vychádzajú z potenciálu slovenského vesmírneho priemyslu tak, aby slovenské subjekty, posilnili svoje kompetencie v prioritných oblastiach vesmírnych technológií, prehĺbili svoje medzinárodné partnerstvá a pripravili sa tak na budúcu participáciu v ESA programoch.

Tieto výzvy sa uskutočnia formou tzv. Top-Down výziev.

Špecifické Top-down výzvy ESA sú nasledovné:

1)      Výzva „SK_AD01: Coarse Sun Sensor (CSS) Development Activity“ otvorená od 25.05. 2021 do 06.07.2021.

2)      Výzva „SK_AD02: P3-SST-III – ROBOTIC TELESCOPES DEMONSTRATION“ otvorená od  30.04.2021 do 07.06.2021.

(Implementovaná ako Contract Change Notice k 4000124438/18/D/MRP firmy Iguassu Software Systems a.s. (CZ). Slovenský subjekt

bude subkontraktorom).

3)      Výzva „SK_AD03: Slovakia National Space Safety Programme (S2P) Study“  otvorená od 17.06.2021 do 23.08.2021.

4)      Výzva SK_AD04: MACHINE LEARNING METHODS FOR OPERATIONAL MONITORING OF SECURITY EVENTS

otvorená od 02.07.2021 do 20.08.2021.

5)     Výzva „SKAD05: Passportization and monitoring of Slovakian wetlands with links to the ESA Danube/Black Sea Regional Initiative“ otvorená od 26.04.2022 do 07.06.2022.

6)    Výzva SKAD06: Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia“ otvorená od 26.04.2022 do 07.06.2022.

 

1. ESA Top-Down výzva

  1. Výzva SK_AD01: Coarse Sun Sensor (CSS) Development Activity“ je otvorená v ESA STAR od 25.05.2021 do 06.07.2021 s dobou implementácie projektu 15 mesiacov a rozpočtom 500 000 €.

Výsledky výzvy budú žiadateľom oznámené priamo expertmi ESA v priebehu 3.Q 2021. Prezentácia k výzve „SK_AD01: Coarse Sun Sensor (CSS) Development Activity“ sa nachádza tu PECS SK_AD02 Coarse Sun Sensor Development Overview .

Prikladáme príručku (Hanbook) o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA STAR a nahrádza EMITS platformu.

Táto výzva je od 25.05.2021 do 06.07.2021 13:00 SEČ prístupná v ESA STAR Publication (nahrádza EMITS a obsahuje tendre, zákazky a obstarávanie ESA; prístup a návod na používanie môžete nájsť tu PECS Slovakia_Briefing_Handbook Basic of ESA Procurement.

Váš projektový návrh musí byť v súlade so zadaním v konkrétnom ITT.

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov v rámci výziev ESA je registrácia v ESA STAR.

Svoj návrh riešenia tejto zakázky môžete podať prostredníctvom ESA STAR Tendering nástroja.

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

esait.Service.Desk@esa.int

+39 06 941 80700

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).​

 

2. ESA Top-Down výzva                                                                                                                                                                                       2. 2. 2. 2. VýzvaSK_AD02: P3-SST-III – ROBOTIC TELESCOPES DEMONSTRATION” otvorená v termíne od 30.04.2021 do 07.06.2021.

V tomto prípade je postup nasledovný:

Česká spoločnosť Iguassu Software Systems a.s. (CZ) si výberovým procesom určí slovenskú entitu, ktorá bude subkontraktorom ich bežiaceho projektu s ESA.

Prikladáme Cover Letter PECS_SK_P3-SST-III_Iguassu_Cover_Letter, Proposal Template PECS_SK_P3-SST-III_proposal_template a Statement of Work SKAD02_Statement of Work.

Váš návrh v podobe Proposal Template (v súlade s požiadavkami vyjadrenými v Cover Letter) je potrebné zaslať na mailovú adresu:

jiri.doubek@iguassu.cz v termíne od 30.04.2021 do 07.06.2021 13:00 SEČ.

Max. suma pre túto výzvu je 180 000 €, pričom doba implementácie projektu predstavuje 12 mesiacov.

Výsledky tejto výzvy budú žiadateľom oznámené priamo firmou Iguassu Software Systems a.s v priebehu júla/augusta 2021.

Online briefing k tejto výzve sa uskutoční so zástupcami firmy Iguassu Software Systems a.s dňa 11.05.2021 od 10:00 na platforme WEBEX.

Prihlasovanie je možné prostredníctvom tohto linku:

https://esait.webex.com/esait/onstage/g.php?MTID=e2254d555b169c572c53320c45ec15057

V prípade otázok k tejto výzve môžete kontaktovať zástupcu Iguassu Software Systems a.s.:

jiri.doubek@iguassu.cz

+420 235 351 000

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov je registrácia v ESA STAR. Preto aj pri podávaní návrhu na riešenie tejto zákazky je nevyhnutná registrácia v ESA STAR.

Prikladáme príručku (Handbook) PECS Slovakia_Briefing_Handbook Basic of ESA Procurement o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA STAR a nahrádza EMITS platformu.

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

esait.Service.Desk@esa.int

+39 06 941 80700

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).

Prezentácia z online briefingu uskutočneného dňa 11.05.2021 sa nachádza na tomto odkaze:

SSA-P3-SST-III_CR02_Iguassu_briefing_final

 

3. ESA Top-Down výzva

3. Výzva „SK_AD03: Slovakia National Space Safety Programme (S2P) Study je otvorená v ESA STAR od 17.06.2021 do 23.08.2021 s dobou implementácie projektu 6 mesiacov a rozpočtom 50 000 €.

Výsledky výzvy budú žiadateľom oznámené priamo expertmi ESA v priebehu 3.Q 2021. Prezentácia k výzve „SK_AD03: Slovakia National Space Safety Programme (S2P) Study“ sa nachádza tu .

Prikladáme príručku (Hanbook) o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA STAR a nahrádza EMITS platformu.

Táto výzva je od 17.06.2021 do 23.08.2021 13:00 SEČ prístupná v ESA STAR Publication (nahrádza EMITS a obsahuje tendre, zákazky a obstarávanie ESA; prístup a návod na používanie môžete nájsť tu Váš projektový návrh musí byť v súlade so zadaním v konkrétnom ITT.

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov v rámci výziev ESA je registrácia v ESA STAR.​

Svoj návrh riešenia tejto zakázky môžete podať prostredníctvom ESA STAR Tendering nástroja.

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

esait.Service.Desk@esa.int

+39 06 941 80700

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).​

 

4. ESA Top-Down výzva

4. Výzva „SK_AD04: MACHINE LEARNING METHODS FOR OPERATIONAL MONITORING OF SECURITY EVENTSje otvorená v ESA STAR od 02.07.2021 do 20.08.2021 s dobou implementácie projektu 12 mesiacov a rozpočtom 170 000 €.

Výsledky výzvy budú žiadateľom oznámené priamo expertmi ESA v priebehu 4.Q 2021. Prezentácia k výzve „PECS SK_AD04: MACHINE LEARNING METHODS FOR OPERATIONAL MONITORING OF SECURITY EVENTS“ sa nachádza tu.

Prikladáme príručku (Hanbook) o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA STAR a nahrádza EMITS platformu.

Táto výzva je od 02.07.2021 do 20.08.2021 13:00 SEČ prístupná v ESA STAR Publication (nahrádza EMITS a obsahuje tendre, zákazky a obstarávanie ESA;

prístup a návod na používanie môžete nájsť tu.

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov v rámci výziev ESA je registrácia v ESA STAR.

Svoj návrh riešenia tejto zakázky môžete podať prostredníctvom ESA STAR Tendering nástroja.

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

esait.Service.Desk@esa.int
+39 06 941 80700

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).​

 

5. ESA Top-Down výzva

5. Výzva „SKAD05: Passportization and monitoring of Slovakian wetlands with links to the ESA Danube/Black Sea Regional Initiative“je otvorená v ESA STAR od 26.04.2022 do 07.06.2022 s dobou implementácie projektu 18 mesiacov a rozpočtom 200 000 €.

Výsledky výzvy budú žiadateľom oznámené priamo expertmi ESA v priebehu 2.Q 2022.

Prezentácia k výzve „SKAD05: Passportization and monitoring of Slovakian wetlands with links to the ESA Danube/Black Sea Regional Initiative“ sa nachádza tu.

Prikladáme príručku (Hanbook) o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA STAR a nahrádza EMITS platformu.

Táto výzva je od 26.04.2022 do 07.06.2022 13:00 SEČ prístupná v ESA STAR Publication (nahrádza EMITS a obsahuje tendre, zákazky a obstarávanie ESA;

prístup a návod na používanie môžete nájsť tu.

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov v rámci výziev ESA je registrácia v ESA STAR.

Svoj návrh riešenia tejto zakázky môžete podať prostredníctvom ESA STAR Tendering nástroja.

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

esait.Service.Desk@esa.int
+39 06 941 80700

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).​

 

6. ESA Top-Down výzva

6. Výzva „SKAD06: Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia“je otvorená v ESA STAR od 26.04.2022 do 07.06.2022 s dobou implementácie projektu 18 mesiacov a rozpočtom 200 000 €.

Výsledky výzvy budú žiadateľom oznámené priamo expertmi ESA v priebehu 2.Q 2022.

Prezentácia k výzve „SKAD06: Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia“ sa nachádza tu.

Prikladáme príručku (Hanbook) o možnostiach a návode na používanie nového registračno-tendrového nástroja ESA STAR, ktorý rozširuje súčasne používaný nástroj ESA STAR a nahrádza EMITS platformu.

Táto výzva je od 26.04.2022 do 07.06.2022 13:00 SEČ prístupná v ESA STAR Publication (nahrádza EMITS a obsahuje tendre, zákazky a obstarávanie ESA;

prístup a návod na používanie môžete nájsť tu.

Základný predpoklad pre podávanie projektových zámerov v rámci výziev ESA je registrácia v ESA STAR.

Svoj návrh riešenia tejto zakázky môžete podať prostredníctvom ESA STAR Tendering nástroja.

V prípade potreby počas registrácie kontaktujte:

esait.Service.Desk@esa.int
+39 06 941 80700

Link na registráciu v ESA STAR Home – esa-star Registration System.

Podporný materiál DownloadFile (esa.int).​