História výskumu kozmického žiarenia na Slovensku

História výskumu kozmického žiarenia na Slovensku
4. apríla 2017 MŠVVaM SR

Slovenský rozhlas, rádio Devín uviedol 8. februára priamy prenos zo štúdia na tému Slovensko a vesmír. Záznam z diskusie, ktorej sa zúčastnili hostia Aleš Kučera, Karel Kudela, Jakub Kapuš a Tomáš Hrozenský nájdete aj v archíve RTVS.

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied prezentoval aj veľmi zaujímavé informácie týkajúce sa histórie a súčasnosti výskumu kozmického žiarenia a supratermálnych častíc v Košiciach a vo Vysokých Tatrách. Prezentáciu, ktorá dopĺňa zvukový záznam si môžete stiahnuť na tomto mieste.