Otvorenie výziev Horizont 2020 v oblasti Vesmír

Otvorenie výziev Horizont 2020 v oblasti Vesmír
10. novembra 2016 MŠVVaM SR

V rámci európskeho programu pre financovanie vývoja a inovácií Horizont 2020 bola dňa 8.11. 2016 zverejnená výzva na predkladanie projektov pre oblasť Vesmír.

Výzva bola otvorená v nasledujúcich oblastiach:

Súhrn tém pre oblasť satelitnej navigácie GALILEO nájdete aj na stránke agentúry GSA.

Pokiaľ by ste mali záujem o zaradenie do databázy a ponúknuť skúsenosti a  schopnosti Vašej organizácie, alebo svoj vlastný nápad európskym partnerom, informácie nájdete na tejto stránke.

Neskôr, dňa 26.11.2016, sa otvoria výzvy pre malé a stredné podniky.

21.októbra 2016 začali verejné konzultácie so zainteresovanými stranami v rámci priebežného hodnotenia programu Horizont 2020. Priebežné hodnotenie pomôže zlepšiť fungovanie a informovanosť o programe Horizont 2020 a bude tiež dôležitým prvkom pri príprave budúcich výskumných a inovačných programov EÚ.

Konzultácie sú otvorené až do 15. januára 2017. Vaša spätná väzba je pre EK veľmi dôležitá, preto Vás pozýva k účasti na konzultáciách a žiada o šírenie tejto informácie v prostredí výskumných a inovačných subjektov.

Dotazník je k dipozícii na nasledovnom odkaze:

Oficiálna stránka programu Horizont 2020 na Slovensku: