Posts tagged with ‘priorita vesmir’

  • Otvorenie výziev Horizont 2020 v oblasti Vesmír

    V rámci európskeho programu pre financovanie vývoja a inovácií Horizont 2020 bola dňa 8.11. 2016 zverejnená výzva na predkladanie projektov…

    by