Posts tagged with ‘esa’

  • Prvé slovenské PECS projekty

    Dňa 1. 12. 2015 zorganizovala Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR…

    by