Prvé slovenské PECS projekty

Prvé slovenské PECS projekty
28. decembra 2015 MŠVVaM SR

Dňa 1. 12. 2015 zorganizovala Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR celodenný odborný seminár s názvom „Prvé slovenské PECS projekty“ v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR.

Tematicky bol seminár zameraný na prezentáciu projektov, ktoré boli vybrané Európskou vesmírnou agentúrou na financovanie v rámci účasti Slovenska v programe PECS (z angl. „Plan for European Cooperating States“). Zástupcovia slovenských výskumno-vývojových organizácií z akademickej i priemyselnej sféry odprezentovali v troch programových blokoch východiská i technické ciele jednotlivých projektov, ktoré ďalej upresňovali v rámci diskusie s publikom. Zo strany organizátorov tiež zazneli podrobné informácie k druhej výzve PECS, ktorá by mala byť vyhlásená v júli budúceho roka.

Okrem toho priblížili dvaja hostia z Českej republiky aj skúsenosti z českej spolupráce s ESA, vrátane prehľadu účasti ČR v programe PECS.

Program semiára (pdf)

Prednášky na stiahnutie:

Prednáška Autor
Informácie o výzvach PECS v SR  A.Kutka, SOSA, Bratislava
Skúsenosti ČR s účasťou v programoch ESA M.Šimčák, vz. Ministerstva dopravy ČR
Technologický projekt „RIT“ T. Iliť, FEI STU, Bratislava
Vzdelávací projekt „SEES“ P.Valko, FEI STU, Bratislava
Technologický projekt „MagUltra“ F.Simančík, UMMS SAV, Bratislava
Technologický projekt „HamrOptSen“ J.Tóth, FMFI UK, Bratislava
Akademický projekt „SURGE“ J.Hofierka, UPJŠ, Košice
Akademický projekt „UV detector“ M.Putiš, UEF SAV, Košice
Technologický projekt „CAPMARE“ C.Stratyinski, CTRL, s.r.o., Košice
Skúsenosti s ESA projektmi L.Graclík, GL Electronic s.r.o., Česká republika
Prvé slovenské PECS projekty
MŠVVaM SR

Dňa 1. 12. 2015 zorganizovala Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR celodenný odborný seminár s názvom „Prvé slovenské PECS projekty“ v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR.

Tematicky bol seminár zameraný na prezentáciu projektov, ktoré boli vybrané Európskou vesmírnou agentúrou na financovanie v rámci účasti Slovenska v programe PECS (z angl. „Plan for European Cooperating States“). Zástupcovia slovenských výskumno-vývojových organizácií z akademickej i priemyselnej sféry odprezentovali v troch programových blokoch východiská i technické ciele jednotlivých projektov, ktoré ďalej upresňovali v rámci diskusie s publikom. Zo strany organizátorov tiež zazneli podrobné informácie k druhej výzve PECS, ktorá by mala byť vyhlásená v júli budúceho roka.

Okrem toho priblížili dvaja hostia z Českej republiky aj skúsenosti z českej spolupráce s ESA, vrátane prehľadu účasti ČR v programe PECS.

Program semiára (pdf)

Prednášky na stiahnutie:

Prednáška Autor
Informácie o výzvach PECS v SR  A.Kutka, SOSA, Bratislava
Skúsenosti ČR s účasťou v programoch ESA M.Šimčák, vz. Ministerstva dopravy ČR
Technologický projekt „RIT“ T. Iliť, FEI STU, Bratislava
Vzdelávací projekt „SEES“ P.Valko, FEI STU, Bratislava
Technologický projekt „MagUltra“ F.Simančík, UMMS SAV, Bratislava
Technologický projekt „HamrOptSen“ J.Tóth, FMFI UK, Bratislava
Akademický projekt „SURGE“ J.Hofierka, UPJŠ, Košice
Akademický projekt „UV detector“ M.Putiš, UEF SAV, Košice
Technologický projekt „CAPMARE“ C.Stratyinski, CTRL, s.r.o., Košice
Skúsenosti s ESA projektmi L.Graclík, GL Electronic s.r.o., Česká republika