Posts tagged with ‘vyzva’

  • Termíny v súvislosti s 3. výzvou ESA PECS pre slovenské subjekty

    V súlade so zmluvou o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (European Cooperating State Agreement, tzv.…

    by
  • ESA zverejnila 3. výzvu PECS pre slovenské subjekty

    V súlade so zmluvou o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (European Cooperating State Agreement, tzv.…

    by