Tréningový kurz ESA “Diaľkové pozorovanie Zeme” na Slovensku

Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) Vás pozýva na unikátny tréningový kurz zameraný na využitie dát z družíc určených na diaľkové pozorovanie Zeme. Kurz sa uskutoční v Bratislave v dňoch 17 – 21. septembra 2018 v priestoroch CVTI v Bratislave.

Účastníci kurzu získajú cenné informácie o technológiách súvisiacich s diaľkovým pozorovaním Zeme a ich využití v rôznych oblastiach vedeckého bádania, ako aj ich využitie v bežnom živote, či podnikateľských aktivitách. Kurz poskytne teoretické informácie sprevádzané aj praktickými ukážkami a cvičeniami, ktoré budú mať na starosti odborníci priamo z ESA. Hlavné zameranie bude na využívanie optických a radarových dát z družíc Sentinel-1 a Sentinel-2 pre enviromentálne aplikácie. Praktické ukážky práce s dátami budú demonštrované prostredníctvom softvéru SNAP (Sentinels Application Platform).

Témy kurzu:

 • Základy radarového (SAR) a optického (RS) pozorovania
 • Využitie dát diaľkového pozorovania Zeme:
  • Mapovanie a klasifikácia krajinnej pokrývky, detekcia zmien
  • Monitorovanie lesov
  • Monitorovanie úrody a polí
  • Monitorovanie snehovej pokrývky
  • Ochrana prírody
  • Využitie pri monitorovaní a plánovaní reakcie na prírodné katastrofy (povodne a lesné požiary)

Tréningový kurz je určený pre výskumníkov, študentov 2. a 3. stupňa vysokých škôl a mladých profesionálov zo Slovenska, Bulharska, Litvy, Lotyšska, Chorvátska, Malty a Cypru (ECS krajín), ktorý používajú, alebo chcu používať technológie diaľkového pozorovania Zeme v ich každodennom živote, či práci. Prihlášky z členských krajín ESA, prípadne krajín bez štatútu ECS budú takisto posúdené, avšak s nižšou prioritou.

Pokiaľ Vás kurz zaujal, pošlite prosím email na nižšie uvedené kontaktné adresy, ktorý bude obsahovať Vaše meno, priezvisko, kontakt, univerzitu, alebo organizáciu ktorú zastupujete a Vašu predošlú skúsenosť s tématikou. Zároveň prosím popíšte Vašu motiváciu zúčastniť sa kurzu (menej ako 10 viet).

Kurz je bezplatný. V rámci kurzu bude poskytnuté občerstvenie. Účastníci si hradia cestovné a ubytovacie náklady.

Kapacita kurzu je limitovaná.

Na konci kurzu účastníci obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní.

Oficiálnym jazykom kurzu je angličtina.

Deadline na zaslanie prihlášok sa predlžuje z 15. júna 2018 na 13. júla 2018. Uchádzači budú informovaní o výbere od 23. júla 2018.

K prihláške je okrem motivačného mailu v anglickom jazyku potrebné doložiť aj CV v anglickom jazyku so súhlasom k spracovaniu osobných údajov pre expertov ESA a MŠVVaŠ SR v súvislosti s výberom na predmetný kurz. ( Tréningový kurz ESA “Diaľkové pozorovanie Zeme” na Slovensku – ESA ECS Training Course on Earth Observation in Slovakia).

Kontaktné údaje:

Jana Rovňanová, jana.rovnanova@minedu.sk
Iveta Rusinová, iveta.rusinova@minedu.sk

Ďalšie informácie o mieste konania a o konkrétnom programe kurzu nájdete na oficiálnych stránkach kurzu na adrese: https://slovak.space/ESA-ECS-Training-Slovakia-2018.html