Rýchle správy

Rýchle správy

 • Európsky inštitút pre vesmírnu politiku (ESPI) organizuje v dňoch od 5. do 7. októbra jesennú ESPI konferenciu, ktorá sa uskutoční v online formáte (každý deň v čase 15.30-17.30). Bližšie informácie o programe a bezplatnú registráciu nájdete na tomto odkaze.

 • Odborníci, ktorí majú záujem o platené hodnotenie predložených návrhov EDF, sa môžu zaregistrovať do konca októbra 2021 na nasledovnom linku:

 • Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) a Slovenská vesmírna kancelária Vás pozývajú na podujatie s názvom „Príležitosti pre vesmírny výskum a inovácie v rámci Európskej únie“, ktoré sa uskutoční dňa 30.09.2021 od 09:00 do 12:00 hod. online. V prípade záujmu je potrebné sa registrovať do 29.09.2021 do 15:00hod.

   

 • UNIDIR – Inštitút OSN pre výskum v oblasti odzbrojenia organizuje v dňoch 27.-28.09.2021 konferenciu zameranú na bezpečnostné otázky vo vesmíre „2021 Outer Space Security Conference“ (OS21). Pre záujemcov je viac informácií dostupných na stránke podujatia na tomto odkaze a možnosť registrácie na virtuálnu účasť je na tomto odkaze.

 • Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) a Európska vesmírna agentúra (ESA) otvárajú 2. kolo výzvy pre zasielanie žiadostí do aplikácií hypergravitačných experimentov v rámci programu HyperGES, ktorý je realizovaný v rámci iniciatívy „Prístup do vesmíru pre všetkých“. Je to príležitosť uskutočniť hypergravitačné experimenty v zariadení centrifúgy s veľkým priemerom (LDC) v Európskom centre pre vesmírny výskum a technológie ESA (ESTEC) v holandskom Noordwijiku. Tímy študentov z celého sveta s podporou vedcov a výskumných pracovníkov môžu predložiť svoje žiadosti do 28. februára 2022. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podporilo projekt GRBAlpha.

  Do dobrých projektov sa oplatí investovať. Viac informácií nájdete na:

 • PARTNER SEARCH TOOL – “Earth Observations for citizens and the planet” – Horizon Europe calls linked to evolution of the Copernicus programme – viac informácií na:

 • UNOOSA a JAXA otvárajú už 7. kolo programu KiboCUBE. Prihlášky sa prijímajú od 15. júla do 31. decembra 2021. Viac informácií je možné nájsť na tomto odkaze: 

 • Záujemcovia o účasť vo výzvach zverejnených Európskou komisiou v rámci Európskeho obranného fondu v oblasti SPACE môžu nájsť viac informácií na tomto odkaze, informácie o EDIDP na tomto odkaze a viac informácií o možnostiach financovania výziev a tendrov Európskeho obranného fondu tu.

 • Záujemcovia o stručné závery a videozáznam z konferencie V4 o pozorovaní Zeme „Earth Observations for citizens and the planet – V4 perspective on R&I contributions to the Copernicus programme”  zo dňa 29. júna 2021 môžu nájsť informácie tu, videozáznam z konferencie tu a prezentácie z podujatia na tomto odkaze.