Rýchle správy

Rýchle správy

 • Spoločné online podujatie krajín V4 – Výročná konferencia V4, organizované styčnými kanceláriami krajín V4 pre výskum a vývoj s názvom „Earth Observations for citizens and the planet – V4 perspective on R&I contributions to the Copernicus programme” sa uskutoční 29. júna 2021 od 13:30. Odkaz na stránku podujatia. Link na registráciu:

   

   

 • Ministerstvo školstva hľadá najväčších nadšencov vesmíru z radov stredoškolských a vysokoškolských študentov a učiteľov, ktorí sa  môžu zúčastniť „vesmírneho týždňa“ v rámci EXPO Dubaj. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

 • ESA, CNES and DLR Vás pozývajú na „2nd European Workshop on On-Board Data Processing (OBDP 2021) „ od 14. – do 17 júna.

  Program podujatia a registráciu nájdete na:

   

 • Novú pozíciu YGT v ESA nájdete na :

 • Nová éra Vesmírneho programu Únie začala 12. mája 2021 zriadením Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA). Viac informácií nájdete v tlačovej správe na tomto odkaze:

 • ESPI publikácia každoročne mapuje aktuálne trendy v súvislosti s európskymi vesmírnymi start-upmi a investíciami do nich. Viac informácii nájdete na:

 • Európsky dvor audítorov vydal 21.04.2021 „Osobitnú správu – Vesmírne programy EÚ Galileo a Copernicus: služby sa spustili, ale je potrebné viac posilniť ich využívanie“ hodnotiacu programy Galileo a Copernicus, ktorá je dostupná na stránke:

  Tlačová správa k dokumentu:

 • V relácii VAT RTVS odvysielala  dňa 1. mája 2021 rozhovor s astronautom Thomasom Pesquetom. Rozhovor, ako aj informácie k satelitu GRBAlfa nájdete na:

 • Multi-stakeholder Forum OSN o vede, technike a inováciách pre ciele udržateľného rozvoja (SDG´s) sa uskutoční v dňoch 4.-5. mája 2021. Jedno z podujatí sa venuje vesmírnemu sektoru a jeho vplyvu na pokrízovú obnovu hospodárstva. Viac informácií nájdete na:

 • Programu « Murgaš » umožňuje získať financie na pokrytie cestovných a pobytových nákladov francúzskych vedeckých pracovníkov na Slovensku v druhom polroku 2021. Ak by ste chceli nadviazať spoluprácu, alebo  už spolupracujete s francúzskymi partnermi, pošlite im tento link: