Rýchle správy

Rýchle správy

 • ESPI publikácia každoročne mapuje aktuálne trendy v súvislosti s európskymi vesmírnymi start-upmi a investíciami do nich. Viac informácii nájdete na:

 • Európsky dvor audítorov vydal 21.04.2021 „Osobitnú správu – Vesmírne programy EÚ Galileo a Copernicus: služby sa spustili, ale je potrebné viac posilniť ich využívanie“ hodnotiacu programy Galileo a Copernicus, ktorá je dostupná na stránke:

  Tlačová správa k dokumentu:

 • V relácii VAT RTVS odvysielala  dňa 1. mája 2021 rozhovor s astronautom Thomasom Pesquetom. Rozhovor, ako aj informácie k satelitu GRBAlfa nájdete na:

 • Multi-stakeholder Forum OSN o vede, technike a inováciách pre ciele udržateľného rozvoja (SDG´s) sa uskutoční v dňoch 4.-5. mája 2021. Jedno z podujatí sa venuje vesmírnemu sektoru a jeho vplyvu na pokrízovú obnovu hospodárstva. Viac informácií nájdete na:

 • Programu « Murgaš » umožňuje získať financie na pokrytie cestovných a pobytových nákladov francúzskych vedeckých pracovníkov na Slovensku v druhom polroku 2021. Ak by ste chceli nadviazať spoluprácu, alebo  už spolupracujete s francúzskymi partnermi, pošlite im tento link:

 • Rozhovor so slovenskými osobnosťami pri príležitosti “60. výročia prvého letu do vesmíru“ nájdete na:

   

 • Vyhlásení tretieho ročníka súťaže UNOOSA “Space4Youth”.

  Viac informácii nájdete na :

 • ESA, CNES and DLR Vás pozývajú na 2. európsky workshop k On-Board data procesingu (OBDP 2021), ktorý sa uskutoční v dňoch 14.-17. júna 2021. Viac informácií na OBDP 2021 (eventsair.com) a registrácia na OBDP 2021 – Registration (eventsair.com).

 • Výsledky dotazníkového prieskumu záujmu o prístup a využívanie údajov programu Copernicus môžete nájsť na nasledujúcom odkaze:

 • Záujemcovia o účasť v ESA súťaži k napísaniu scenára krátkeho filmu o európskom vesmírnom prieskume – viac informácii nájdete na: