Aktuality

 • Vesmírna kancelária a slovenská vesmírna politika

  Slovenská vesmírna kancelária Dňa 1. 1. 2021 bola zriadená vesmírna kancelária na MŠVVaŠ SR uznesením vlády SR č. 635/2020 zo…

  by
 • ESA Top-Down výzvy

  ESA Top-Down výzvy Všeobecné informácie k ESA Top-Down výzvam Aktualizované o 2 výzvy k pozorovaniu Zeme – 2022. Okrem otvorenej PECS…

  by
 • Úspešný štart druhého slovenského satelitu

  Dňa 22.03.2021 o 07:07:12 SEČ sa na obežnú dráhu Zeme dostal v poradí už 2. slovenský satelit GRBAlpha po úspešnom štarte na…

  by
 • YGT – možnosť platených stáží v ESA

  Európska vesmírna agentúra (ESA) má do 01.03.2021 otvorené pozície na platené pracovné stáže pre študentov posledných ročníkov a čerstvých absolventov…

  by
 • Nová výzva ESA

  Online briefing k novej výzve sa uskutoční 12. januára 2021 v čase 09:30 – 12:00 prostredníctvom aplikácie WEBEX. Odkaz na registráciu online…

  by
 • Nové výzvy ESA

  Na rokovaní dňa 07.10.2020 schválila vláda SR Návrh na pokračovanie spolupráce SR s ESA, na ktorú vyčlenila 4,5 milióna € ročne.…

  by
 • Význam vesmírneho sektora v postkrízovej obnove Európy

  V súvislosti so šírením nového typu koronavírusu SARS-COV-2 a následným prepuknutím globálnej pandémie ochorenia COVID-19 prijala Európska komisia sériu opatrení v záujme…

  by
 • PECS 5th call Briefing Day

  Výsledky 5. PECS výzvy sú dostupné na nasledujúcom odkaze.   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo dňa 19.09.2019 v Centre…

  by
 • Pozvánka na PECS 5th call briefing day

      Vážené dámy a páni, Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravuje vyhlásenie piatej Výzvy na predkladanie projektov PECS, do ktorej…

  by
 • Koncepcia vesmírnych aktivít v SR

  Dňa 24. júna 2019 bola Rade vlády SR pre VTI predstavená Koncepcia vesmírnych aktivít v SR z dielne MŠVVaŠ SR v spolupráci s…

  by